Chính sách

1.  THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.1 Thu thập thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin từ Quý khách khi Quý khách truy cập vào trang web, đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký tham gia các chương trình rút thăm trúng thưởng hay gởi câu hỏi tham vấn…Hoặc chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp. 

Mục tiêu thu thập thông tin của chúng tôi đảm bảo cho Quý khách có được những kinh nghiệm hữu ích khi truy cập vào trang web và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để giúp làm cho việc truy cập dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp Quý khách nhanh chóng tìm thấy thông tin, sản phẩm, và dịch vụ, giúp chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất đến Quý khách và cập nhật cho Quý khách những thông tin mới, sản phẩm, và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Khi Quý khách đăng ký tài khoản trên KSSHOP.VN, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND và nghề nghiệp của Quý khách. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để nhận diện Quý khách khi Quý khách truy cập trong những lần sau. 

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của trẻ em. Trong trường hợp Quý khách dưới 15 tuổi, xin vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi và phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hỗ trợ Quý khách trong quá trình truy cập. 

Một hoặc nhiều trong các phương thức sau đây sẽ được sử dụng để chúng tôi thu thập thông tin cá nhận của Quý khách:

(a) Đăng ký và đặt hàng: Trong quá trình đăng ký, Quý khách sẽ được nhắc nhở để cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân về thông tin giao nhận. Các loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng của Quý khách, để liên hệ với Quý khách về đơn đặt hàng và cho mục đích tiếp thị nội bộ. Và trong trường hợp gặp phải một vấn đề khi xử lý đơn đặt hàng, thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được sử dụng để liên lạc với Quý khách và cho mục đích khác liên quan đến việc đặt và giao hàng.

(b) Điạ chỉ Email và số điện thoại: Một số mục của trang web cho phép Quý khách nhập địa chỉ email và số điện thoại của Quý khách cho các mục đích như: đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, để yêu cầu chúng tôi để thông báo cho Quý khách về những thương hiệu mới, phong cách sản phẩm mới, chương trình khuyến mại mới…Sự tham gia của Quý khách trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho người chiến thắng và trao giải thưởng. Chúng tôi có thể công bố tên và địa chỉ của người chiến thắng trong trường hợp họ được nhận giải thưởng.

(c) Cookies và các kỹ thuật khác. Giống như nhiều trang web khác, trang web này sử dụng cookies và các cảnh báo web (còn gọi là công nghệ GIF hoặc "action tags") để tăng tốc độ chuyển hướng của Quý khách trong trang web, để nhận diện Quý khách và đặc quyền truy cập của Quý khách và để theo dõi các trang web mà Quý khách sử dụng.

Cookies: Quý khách có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie từ các trang web hoặc loại bỏ các tập tin cookie từ ổ đĩa cứng của Quý khách, nhưng nếu Quý khách làm thế, Quý khách sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng các phần của trang web. Chúng tôi phải sử dụng cookie để cho phép Quý khách lựa chọn sản phẩm, đặt hàng và mua sản phẩm.

Cookie của chúng tôi không phải là "phần mềm gián điệp".

Web beacons: hỗ trợ trong việc cung cấp các tập tin cookie và giúp chúng ta xác định một trang web trên các trang web đã được xem, và nếu như vậy, bao nhiêu lần. Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để giúp nội dung trang web thiết kế riêng để sử dụng hoặc để phục vụ quảng cáo thay cho chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng các tập tin cookie và các cảnh báo web để đo lường hiệu quả quảng cáo.

Log Files: Như là đúng với hầu hết các trang web, các máy chủ trang web tự động nhận ra các liên kết URL mà từ đó Quý khách truy cập vào trang web chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể đăng nhập giao thức Internet của Quý khách ("IP") địa chỉ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, và ngày / thời gian cho quản trị hệ thống, xác minh đơn hàng, tiếp thị nội bộ, và các mục đích hệ thống xử lý sự cố.

Nhận xét sản phẩm: Quý khách có thể chọn để gửi đánh giá sản phẩm. Nếu Quý khách đăng một xét, chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email của Quý khách và vị trí địa lý. Nếu Quý khách gửi một đánh giá, vị trí địa lý của Quý khách sẽ được hiển thị cho người dùng khác (địa chỉ email của Quý khách sẽ được giữ kín). Việc đăng tải ý kiến đánh giá do chúng tôi quyết định.

1.2 Sử dụng thông tin và công bố thông tin: Thông tin của Quý khách sẽ chỉ sử dụng cho các mục đích được liệt kê sau đây:

(a) Sử dụng nội bộ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để:

- Xử lý đơn đặt hàng của Quý khách và cung cấp cho Quý khách các dịch vụ khách hàng

- Cải thiện nội dung và bố cục của trang web, để cải thiện tiếp cận và cho những nỗ lực tiếp thị của chúng tôi

- Xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập vào các trang web

- Quy trình thanh toán và thông báo các chi tiết giao dịch

- Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

- Ngăn chặn thiệt hại

- Đo lường

- Liên lạc với Quý khách cho các mục đích để tiếp thị, cung cấp các chương trình khuyến mại, khảo sát ý kiến khách hàng.

- Các hoạt động khác

 

(b) Liên lạc với Quý khách: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc với Quý khách về các trang web và các đơn đặt hàng và giao hàng của Quý khách. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi cho Quý khách một email xác nhận khi:

- Quý khách đăng ký thành viên website.

- Quý khách có thể gửi địa chỉ email của Quý khách vì những lý do như đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng;

- Quý khách có yêu cầu chúng tôi để thông báo cho Quý khách về những nhãn hiệu mới, sản phẩm phong cách mới, hoặc kích thước sản phẩm; để đăng ký bản tin email và các chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt.

- Các lý do khác.

(c) Sử dụng bên ngoài

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho Quý khách các dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi không bán, thuê, thương mại, cho phép hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân cụ thể của Quý khách hoặc thông tin tài chính cho bất cứ ai khác hơn là cho các chi nhánh thuộc quyền kiểm soát của KSSHOP.VN, ngoại trừ:

(i) Chúng tôi tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ để giúp họ thực hiện các dịch vụ của họ. Ví dụ, để cung cấp sản phẩm cho Quý khách, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng của Quý khách để các nhà cung cấp sản phẩm hay các công ty vận chuyển giao hàng ... Trong trường hợp này, chúng tôi cung cấp cho công ty vận chuyển một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ giao hàng, email và số điện thoại để vận chuyển hàng cho Quý khách.

(ii) Chúng tôi phải cung cấp số thẻ tín dụng của Quý khách cho các tập đoàn dịch vụ tài chính cho quy trình xử lý thẻ tín dụng và tổ chức phát hành để xử lý thanh toán đơn hàng. Hoặc trong trường hợp Quý khách sử dụng phương thức trả góp, chúng tôi phải cung cấp thông tin của Quý khách cho các công ty tài chính để họ có thể đưa ra nhận định và cấp tín dụng cho yêu cầu của Quý khách.

(iii) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy để đáp ứng với yêu cầu của các quan chức thực thi pháp luật tiến hành điều tra; yêu cầu của Tòa án; hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(iv) Trong trường hợp đó, chúng tôi sáp nhập/ hợp nhất hoặc được mua lại bởi một công ty khác hoặc chúng ta có thể chuyển giao một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi. Nếu điều đó xảy ra, thông tin cá nhân của Quý khách có thể được tiết lộ cho một công ty khác, nhưng việc tiết lộ đó sẽ tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực.

(v) Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân (như số lượng khách hàng ngày đến một trang web cụ thể, hoặc kích thước của một đơn đặt hàng được đặt vào một ngày nhất định) với các bên thứ ba chẳng hạn như quảng cáo hay tiếp thị các đối tác.

(iv) Chúng tôi có thể công khai tên, hình ảnh của những người chiến thắng cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.

1.3 Từ chối Email:

Quý khách có thể yêu cầu không nhận email quảng cáo từ KSSHOP.VN. Theo yêu cầu của Quý khách, chúng tôi sẽ (a) sửa chữa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách; (b) ngăn chặn việc gửi email đến địa chỉ email của Quý khách, và/hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của Quý khách để ngăn chặn bất kỳ đơn đặt hàng trong tương lai thông qua tài khoản đó.

Quý khách có thể thực hiện yêu cầu này tại phần thông tin khách hàng của www.KSSHOP.VN, hoặc bằng cách gọi điện thoại đến số 098 342 1919 hoặc gửi email yêu cầu đến dịch vụ SCKH -  kenhmuasamksshop@gmail.com.

Trong mọi trường hợp, KSSHOP.VN không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin về thẻ tín dụng, hoặc số tài khoản ngân hàng của Quý khách bằng e-mail. Nếu Quý khách có nhận được một yêu cầu như thế, Quý khách hãy bỏ qua yêu cầu đó và báo ngay cho KSSHOP.VN. 

2. AN TOÀN BẢO MẬT TRÊN KSSHOP.VN:

Chúng tôi đã thiết lập một số công nghệ bảo vệ tại chỗ để đảm bảo rằng quá trình giao dịch của chúng tôi là cực kỳ an toàn và thông tin của khách hàng được bảo mật đến mức tối đa. Mong Quý khách lưu ý rằng việc bảo vệ khách hàng luôn yêu cầu sự hợp tác từ hai phía. Khi mua trên bất kỳ địa điểm trực tuyến nào, tiêu chí thận trọng phải luôn luôn được thực hiện. Chúng tôi khuyến khích Quý khách nên lưu ý các vấn đề sau khi thực hiện các giao dịch trực tuyến: 

2.1 Bảo vệ mật khẩu:
• Nếu sử dụng máy tính công cộng hoặc thiết bị đầu cuối, luôn luôn đăng xuất khi Quý khách hoàn thành một giao dịch trực tuyến.
• Giữ mật khẩu của Quý khách cẩn thận. Hãy nhớ rằng, bất kỳ ai biết mật khẩu của Quý khách có thể truy cập tài khoản của Quý khách.
• Khi tạo một mật khẩu, sử dụng ít nhất 8 ký tự - một sự kết hợp của chữ và số là tốt nhất và chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên thay đổi mật khẩu.
• Tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản trực tuyến.
• Mật khẩu là trường hợp nhạy cảm. Ví dụ, "MẬT KHẨU" và "Mật khẩu" là hai mật khẩu khác nhau. Khi chọn một mật khẩu, nhớ kiểu chữ in hoa mà Quý khách sử dụng.
• Cách tốt nhất để tránh các mật khẩu dễ đoán, chẳng hạn như "bí mật", "mật khẩu", hoặc "chotoivao". Chúng tôi cũng khuyên Quý khách nên tránh sử dụng tên, địa chỉ e-mail, hoặc thông tin cá nhân khác, đó là cách dễ dàng để người khác truy ra.
• Nên thêm số hoặc ký tự đặc biệt để mật khẩu của Quý khách mạnh mẽ hơn. Ví dụ, mật khẩu "rivers2!%"là một mật khẩu an toàn hơn "rivers".

2.2 Cảnh giác với e-mail lạ và danh bạ điện thoại ảo
KSSHOP.VN sẽ không bao giờ e-mail hoặc gọi cho một khách hàng và yêu cầu họ tiết lộ hoặc xác minh mật khẩu thẻ tín dụng, hoặc số tài khoản ngân hàng khi mua hàng trực tiếp trên KSSHOP.VN.
 

Nếu Quý khách nhận được một e-mail từ một địa chỉ không rõ, và được yêu cầu xác nhận hoặc cung cấp mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng, chỉ cần bỏ qua các yêu cầu và báo cáo sự việc cho KSSHOP.VN.
Nếu Quý khách nhận được một email nghi ngờ giả mạo KSSHOP.VN, hay nghi ngờ một trang web giả KSSHOP.VN, hãy báo cáo sự việc cho KSSHOP.VN qua số điện thoại 098 342 1919 hoặc email admin@kimsonmedia.com.vn

 

3. ĐỔI HÀNG

3.1. Điều kiện đổi hàng:

Sản phẩm được đổi lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận hàng.

- Hóa đơn mua hàng và các giấy tờ khác kèm theo (tem/ phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng…) vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu sửa chữa hoặc tẩy xóa.

- Sản phẩm không bị can thiệp kỹ thuật; hoặc sử dụng sai hướng dẫn về sử dụng, lắp đặt, kích hoạt; hoặc trái với quy định bảo hành, bảo trì của sản phẩm.

- Kèm theo bao bì bảo vệ sản phẩm và toàn bộ sản phẩm khuyến mại, phụ kiện và sản phẩm kèm theo như khi kiện hàng được giao. .

- Trong trường hợp sản phẩm được nhà sản xuất xác nhận có khuyết tật kỹ thuật, việc vận chuyển và đổi hàng được thực hiện miễn phí.

- Riêng trường hợp khách hàng muốn đổi lại sản phẩm khác cùng loại nhưng khác màu sắc và/ hoặc thiết kế, và KSSHOP.VN vẫn còn sản phẩm theo yêu cầu đổi lại của khách hàng, khách hàng gọi điện thoại trực tiếp để hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng mới tại thời điểm giao nhận hàng. Khách hàng cũng được hiểu là đồng ý chi trả thêm phí hủy đơn hàng (30.000 đồng). Mức giá và sản phẩm khuyến mại đi kèm có thể thay đổi tùy từng trường hợp.

Điều kiện trả hàng sẽ được áp dụng tùy vào từng sản phẩm, để biết thêm chi tiết về việc đổi hàng, các chính sách áp dụng cho các thể loại cụ thể và các sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại số 098.342.1919 hoặc gởi email đến kenhmuasamksshop@gmail.com.


3.2. Các trường hợp không đổi hàng:

- Sản phẩm có quy định không được đổi hàng

- Thông báo cho chúng tôi sau 7 ngày kể từ ngày mua (ngày xuất hoá đơn)

- Sản phẩm không được phân phối bởi KSSHOP.VN

- Sử dụng sai hướng dẫn sử dụng hoặc các hướng dẫn khác (lắp đặt sai hoặc lắp sai pin, mở khóa hoặc mã hóa sản phẩm, bụi phóng xạ ...)

- Trên vỏ sản phẩm hoặc bề mặt da có vết trầy

- Các thông số không khớp

- Không có tem bảo hành hoặc tem bảo hành bị rách

- Thiếu phụ kiện

- Sản phẩm hoặc phụ kiện bị ướt, ẩm, bị hỏng, bị đốt cháy ...

- Có dấu vết của việc cài đặt không chính xác hoặc bất hợp pháp

- Có dấu hiệu sửa chữa hoặc sửa chữa không phải bởi KSSHOP.VN hoặc nhân viên của nhà máy sản xuất.

3.3. Quy trình Đổi - Trả Hàng:
 

1/ Quý khách vui lòng gọi đến trung tâm CSKH của chúng tôi theo số 098.342.1919 và báo với nhân viên của chúng tôi về tình trạng của sản phẩm, hoặc có thể gửi email đến kenhmuasamksshop@gmail.com càng sớm càng tốt. Xin vui lòng gọi cho chúng tôi một lần nữa hoặc gửi lại email của Quý khách trong trường hợp Quý khách không nhận được bất kỳ phản hồi từ chúng tôi trong vòng 2 ngày.


2/ Hoặc quý khách vui lòng gửi sản phẩm muốn đổi đến địa chỉ sau để KSSHOP.VN thực hiện việc kiểm tra và đổi trả sớm nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM SƠN

Số 60, ngõ 19 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 098 342 1919                  Hotline: 090 220 8386

(Quý khách lưu ý ghi rõ thông tin người gửi như địa chỉ, số điện thoại, tên hàng hóa gửi đổi/ trả, lý do đổi/ trả hàng để việc liên lạc giữa KS Shop với Quý khách hàng được nhanh chóng và chính xác).

 

3/ Hoặc chúng tôi sẽ kiểm tra trường hợp của Quý khách và thông báo cho Quý khách thời gian cụ thể mà nhân viên giao vận sẽ đến và nhận lại sản phẩm. Quý khách sẽ trả lại sản phẩm cho người giao hàng và ký tên trong danh sách kiểm tra trong đó bao gồm tất cả những điều mà Quý khách cần phải bàn giao cho người giao hàng. Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi hàng được nhận lại, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách tình trạng của sản phẩm. Và sản phẩm của Quý khách có đáp ứng đủ điều kiện để đổi hoặc trả hay không. 
 

4/ Hoặc chúng tôi sẽ thông báo với Quý khách hàng địa điểm bảo hành của Nhà sản xuất gần nơi ở của Quý khách hàng nhất và Quý khách hàng có thể trực tiếp mang sản phẩm ra đổi ngay.


5/ Sau khi hoàn thành tất cả các thoả thuận hoặc thanh toán cho các khoản phí phát sinh (nếu có) hoặc phí dịch vụ, sản phẩm mới sẽ được chuyển đến Quý khách, hoặc tiền của Quý khách sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của Quý khách trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất thủ tục trả hàng. 

 

6/ Mọi khiếu nại về dịch trong quá trình đổi – trả hàng hóa, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 090 220 8386.


4. TRẢ HÀNG

4.1. Điều kiện trả hàng:

Sản phẩm được trả lại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận hàng.

- Hóa đơn mua hàng và các giấy tờ khác kèm theo (tem/ phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng…) vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu sửa chữa hoặc tẩy xóa.

- Sản phẩm không bị can thiệp kỹ thuật; hoặc sử dụng sai hướng dẫn về sử dụng, lắp đặt, kích hoạt; hoặc trái với quy định bảo hành, bảo trì của sản phẩm.

- Kèm theo bao bì bảo vệ sản phẩm và toàn bộ sản phẩm khuyến mại, phụ kiện và sản phẩm kèm theo như khi kiện hàng được giao. Tuy nhiên, khách hàng có thể trả lại sản phẩm khuyến mại chưa qua sử dụng hoặc trả một khoản tiền tương đương tùy từng trường hợp.

- Sản phẩm, chưa qua sử dụng hoặc đã qua sử dụng, được nhà sản xuất xác nhận có khuyết tật kỹ thuật.

Điều kiện trả hàng sẽ được áp dụng tùy vào từng sản phẩm, để biết thêm chi tiết về việc trả hàng, các chính sách áp dụng cho các thể loại cụ thể và các sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại số 098.342.1919 hoặc gởi email đến: kenhmuasamksshop@gmail.com

4.2.Các trường hợp không tiếp nhận trả hàng:

- Sản phẩm có quy định rõ không được trả hàng.

- Thông báo cho chúng tôi sau 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.

- Không được phân phối bởi KSSHOP.VN TV Shopping

- Sử dụng sai hướng dẫn sử dụng hoặc các hướng dẫn khác (lắp đặt sai hoặc lắp sai pin, mở khóa hoặc mã hóa sản phẩm, bụi phóng xạ ...)

- Trên vỏ sản phẩm hoặc bề mặt da có vết trầy

- Các thông số không khớp

- Không có tem bảo hành hoặc tem bảo hành bị rách

- Nếu không có lớp Nilon bảo vệ

- Thiếu phụ kiện

- Sản phẩm hoặc phụ kiện bị ướt, ẩm, bị hỏng, bị đốt cháy...

- Đã qua sử dụng hoặc có dấu hiệu bị sửa chữa.

 

4.3. Lưu ý các trường hợp bị từ chối hỗ trợ:

Đề nghị khách hàng hoặc người nhận hàng vui lòng kiểm tra kỹ hàng hóa như hướng dẫn trên phiếu giao hàng trước khi nhận và thanh toán tiền mua hàng. KSSHOP.VN cũng có thể từ chối đổi hoặc trả hàng sau khi hoàn tất việc giao nhận nếu hàng hóa không đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

 

5. BẢO HÀNH

 

5.1. Điều kiện bảo hành: 


- KSSHOP.VN đảm bảo phân phối các sản phẩm chính hãng với chất lượng cao và mới 100%. Thời gian bảo hành và điều kiện bảo hành chi tiết cho từng sản phẩm là khác nhau và tùy thuộc vào nhà sản xuất và từng danh mục hàng hóa. Các điều kiện bảo hành luôn được nêu rõ trong Phiếu Bảo Hành kèm theo kiện hàng được giao.

Khi cần Bảo hành, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Trung tâm Bảo hành của nhà cung cấp sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi, KSSHOP.VN sẽ hỗ trợ quý khách hàng.

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có đăng ký bảo hành. 
- Sản phẩm bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. 
- Phiếu bảo hành phải được xuất trình khi có yêu cầu bảo hành miễn phí. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng cần phải xuất trình hóa đơn mua hàng. 
- Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng hợp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành. Số sê-ri trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chắp vá, hay bị dán đè lên bằng bất kỳ vật nào khác. 
- Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, phải thể hiện rõ tên khách hàng và ngày mua, không chắp nối, không bị tẩy xóa.

5.2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí:
Vui lòng xem thông tin chi tiết về điều kiện bảo hành chi tiết của từng sản phẩm in trên Phiếu Bảo Hành hoặc trên website. Về cơ bản, chúng tôi không tiếp nhận bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm có quy định không bảo hành.

- Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

- Không có phiếu bảo hành hay chứng từ hóa đơn liên quan đến sản phẩm

- Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm không trùng khớp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành.

- Sản phẩm bị hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, hỏa hoạn hay do vận chuyển làm nứt, móp, bể, trầy xước.

- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng không đúng theo hướng dẫn, do lắp đặt không đúng kỹ thuật, do nguồn điện không đúng, không ổn định về điện thế hoặc tần số.

- Sản phẩm bị rỉ sét, ố bẩn do ăn mòn hay do chất lỏng đổ vào

- Sản phẩm có dấu hiệu đã tháo lắp, sửa chữa thay thế linh kiện ở những nơi khác ngoài các trạm bảo hành chính hãng của sản phẩm hoặc phục hồi không phải do các trung tâm bảo hành chính hãng.

- Các phụ kiện kèm theo sản phẩm không phải là linh kiện bảo hành. Ví dụ: tặng phẩm khuyến mãi, một số phụ kiện kèm theo khác như bộ lọc sơ vải, lưới khử mùi, pin v.v...

- Lỗi phần mềm hoặc ứng dụng không có bản quyền hoặc bản quyền bất hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát về dữ liệu nào. Quý khách phải sao lưu cơ sở dữ liệu back-up trước khi trao nó cho chúng tôi để bảo hành.

- Lỗi do virus tấn công

- Các sự cố tai nạn khách quan như đổ nước, va đập, rơi vỡ, côn trùng, chập điện…

 

6. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

6.1. Khi KSSHOP.VN bán hàng thông qua phương tiện điện tử hoặc điện thoại, KSSHOP.VN sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin sau:

- Tên của KSSHOP.VN, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, trụ sở, địa chỉ cơ sở chịu trách nhiệm về đề nghị giao kết hợp đồng (nếu có);

- Chất lượng của hàng hóa, dịch vụ;

- Chi phí giao hàng (nếu có);

- Phương thức thanh toán, phương thức giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thời gian có hiệu lực của đề nghị giao kết và mức giá đề nghị giao kết;

- Chi phí sử dụng phương tiện thông tin liên lạc cho việc giao kết hợp đồng nếu chi phí này chưa được tính vào giá của hàng hóa, dịch vụ;

- Chi tiết về tính năng, công dụng, cách thức sử dụng của hàng hóa, dịch vụ là đối tượng hợp đồng.

 

6.2. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng (mua hàng), khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết và thông báo cho KSSHOP.VN trong trường hợp KSSHOP.VN cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin như quy định nói trên. Khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc chấm dứt đó và chỉ phải trả chi phí đối với phần hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

 

6.3. Trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định nói trên, KSSHOP.VN sẽ trả lại tiền cho khách hàng chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày khách hàng tuyên bố đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Quá thời hạn này, KSSHOP.VN sẽ trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. Việc hoàn trả được thực hiện theo phương thức mà khách hàng đã thanh toán, trừ trường hợp khách hàng đồng ý thanh toán bằng phương thức khác.

 

7. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

- KSSHOP.VN khuyến khích khách hàng chủ động liên lạc trước với KSSHOP.VN để khiếu nại và thương lượng những điều khoản bồi hoàn (nếu có) mà không cần đến sự phân xử từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Khi khiếu nại đến KSSHOP.VN, khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin: Giải thích rõ vấn đề khiếu nại, tình trạng hàng hóa (có bằng chứng đi kèm: hình ảnh, clip,..) và nêu rõ yêu cầu của mình là đổi hàng, trả hàng, hoàn lại một phần tiền hay toàn bộ số tiền,…

- KSSHOP.VN sẽ tiến hàng xác minh và nhanh chóng giải quyết khiếu nại dựa trên những thông tin thu thập được từ khách hàng, quy định hiện hành của KSSHOP.VN cũng như quy định của pháp luật có liên quan.

- Mọi thông tin khiếu nại sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của KSSHOP.VN. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.

 

8. TIỀN TÍCH LŨY/ COUPON:

Quý khách hàng có thể sử dụng tiền tích lũy từ những đơn hàng trước mua tại KS SHOP để thanh toán cho đơn hàng sau. Điều kiện để sử dụng các điểm tích lũy như sau:

- Với 100.000đ khi mua hàng trên KS SHOP sẽ tích lũy được 1 điểm, 1 điểm tích lũy = 1.000đ được trừ trong các đơn hàng lần sau.

- Số tiền được sử dụng giảm trừ trong các đơn hàng sau không vượt quá 30% tổng giá trị đơn hàng.

- Tiền tích lũy của mỗi đơn hàng (nếu có) sẽ được cập nhật vào hệ thống của quý khách hàng khi đơn hàng hoàn tất (quý khách đã thanh toán thành công và nhận hàng).

 

 

9. TUYỂN DỤNG

 

Là cầu nối giữa doanh nghiệp với đối tác và người tiêu dùng, KSSHOP.VN là kênh mua sắm trên truyền hình trực tuyến tại Việt Nam được phát sóng 18/24h toàn quốc trên KSSHOP.VN, YOUTUBE, FACEBOOK KS SHOP, DAILYMOTION, INSTAGRAM … Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết đem những sản phẩm uy tín chất lượng của những thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam và thế giới đến cho mọi người, mọi nhà với giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ tốt  nhất. Để đảm bảo dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao, KSSHOP.VN luôn luôn mở rộng cánh cửa tuyển dụng và hoan nghênh những thành viên mới.

 

Vị trí luôn tuyển dụng:

1. Nhân viên kinh doanh

2. Digital Marketing

3. Nhân viên thiết kế đồ họa

4. Biên tập viên

5. Telesales và Telemarketing


Lợi ích khi làm việc tại Kim Sơn Media – đơn vị chủ quản kênh truyền hình bán hàng trực tuyến KSSHOP.VN:

  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
  • Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
  • Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động
    và quy định của Công ty.
  • Lương/ thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên (có thể đàm phán).
  • Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
  • Được đào tạo chuyên môn tối thiểu 72h/ năm.
  • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Địa điểm nộp hồ sơ:
Mr. Hùng Phạm - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM SƠN (KIM SƠN MEDIA)    
Địa chỉ: Số 60, ngõ 19 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Email: hung.pm@kimsonmedia.com.vn - Tel: 046 663 2748 – 0902 208 386