PHÁT SÓNG TRÊN KSSHOP:

Thời gian Chương trình
09h50 - 09h55 Máy lọc nước RO Geyser
10h15 - 10h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
10h45 - 10h50 Thực phẩm sinh lý Testobestime
10h55 - 11h00 Máy lọc nước RO Geyser
11h05 - 11h10 Collagen Nhân Sâm Heropharm
11h15 - 11h20 Tã trẻ em Merzy
11h25 - 11h30 Nước giặt Kolortex
11h45 - 11h55 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
12h15 - 12h20 Thực phẩm sinh lý Testobestime
13h00 - 13h05 Collagen Nhân Sâm Heropharm
13h50 - 13h55 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
14h00 - 14h05 Collagen Nhân Sâm Heropharm
14h15 - 14h20 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
14h40 - 14h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
15h00 - 15h10 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
15h15 - 15h20 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
16h05 - 16h10 Thực phẩm sinh lý Testobestime
16h15 - 16h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
16h25 - 16h30 Thực phẩm sinh lý Testobestime
17h20 - 17h25 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
17h40 - 17h45 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
18h10 - 18h15 Máy lọc nước RO Geyser
18h45 - 18h50 Nước giặt Kolortex
19h15 - 19h20 Thực phẩm sinh lý Testobestime
20h15 - 20h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
20h45 - 20h50 Tã trẻ em Merzy
21h45 - 21h50 Nước giặt Kolortex
22h20 - 22h25 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
22h30 - 22h35 Collagen Nhân Sâm Heropharm
22h55 - 23h00 Tã trẻ em Merzy
23h55 - 24h00 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn

Lịch chiếu:

Thời gian Chương trình
10h10 - 10h15 Thực phẩm sinh lý Testobestime
10h35 - 10h40 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
10h50 - 10h55 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
11h00 - 11h05 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
11h10 - 11h15 Nước yến cao cấp Yến sào thiên hoàng
11h20 - 11h25 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
11h35 - 11h40 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
12h00 - 12h05 Collagen Nhân Sâm Heropharm
12h20 - 12h25 Nước giặt Kolortex
13h30 - 13h35 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
13h55 - 14h00 Thực phẩm sinh lý Testobestime
14h05 - 14h10 Nước giặt Kolortex
14h35 - 14h40 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
14h45 - 14h55 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
15h10 - 15h15 Tỏi đen Khang Sinh
15h30 - 15h35 Nước giặt Kolortex
16h10 - 16h15 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
16h20 - 16h25 Tã trẻ em Merzy
17h15 - 17h20 Thực phẩm sinh lý Testobestime
17h35 - 17h40 Collagen Nhân Sâm Heropharm
17h50 - 17h55 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
18h40 - 18h45 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
18h50 - 18h55 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
20h10 - 20h15 Thực phẩm sinh lý Testobestime
20h35 - 20h40 Nước giặt Kolortex
20h55 - 21h00 Collagen Nhân Sâm Heropharm
22h00 - 22h10 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
22h25 - 22h30 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
22h50 - 22h55 Thực phẩm sinh lý Testobestime
23h10 - 23h15 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil