Chương trình tiếp theo sẽ phát sau

 • 13

  Ngày

 • 23

  Giờ

 • 58

  Phút

 • 31

  Giây

PHÁT SÓNG TRÊN KSSHOP:

Thời gian Chương trình
04h00 - 04h05 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
05h10 - 05h15 Máy lọc nước RO Geyser
05h20 - 05h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble color
05h35 - 05h40 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
05h45 - 05h50 Tã trẻ em Merzy
06h00 - 06h10 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
06h15 - 06h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
06h30 - 06h35 Tỏi đen Khang Sinh
06h40 - 06h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
06h50 - 07h00 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
07h10 - 07h15 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
07h20 - 07h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
07h35 - 07h40 Tã trẻ em Merzy
07h45 - 07h50 Nước giặt Kolortex
08h00 - 08h10 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
08h15 - 08h20 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
08h30 - 08h35 Tỏi đen Khang Sinh
08h40 - 08h45 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
08h50 - 08h55 Tã trẻ em Merzy
09h00 - 09h10 Bộ vi kim sinh học Idenel
09h15 - 09h20 Tã trẻ em Merzy
09h30 - 09h35 Tỏi đen Khang Sinh
09h40 - 09h45 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
09h50 - 09h55 Máy lọc nước RO Geyser
10h00 - 10h10 Bộ vi kim sinh học Idenel
10h15 - 10h20 Nước giặt Kolortex
10h30 - 10h35 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
10h40 - 10h45 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
10h55 - 11h00 Máy lọc nước RO Geyser
11h10 - 11h15 Nước yến cao cấp Yến sào thiên hoàng
11h20 - 11h25 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
11h30 - 11h35 Tỏi đen Khang Sinh
11h40 - 11h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
11h55 - 12h00 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
12h05 - 12h15 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
12h20 - 12h25 Nước giặt Kolortex
12h30 - 12h40 Bộ mỹ phẩm vi kim Idenel
12h45 - 12h50 Tã trẻ em Merzy
13h00 - 13h05 Collagen Nhân Sâm Heropharm
13h10 - 13h15 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
13h25 - 13h30 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
13h35 - 13h45 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble color
13h50 - 13h55 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
14h00 - 14h05 Collagen Nhân Sâm Heropharm
14h10 - 14h15 Máy lọc nước RO Geyser
14h20 - 14h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
14h35 - 14h40 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
14h45 - 14h55 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
15h00 - 15h10 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
15h15 - 15h20 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
15h25 - 15h30 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
15h40 - 15h45 Máy lọc nước RO Geyser
15h50 - 16h00 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
16h05 - 16h10 Thực phẩm sinh lý Testobestime
16h15 - 16h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
16h25 - 16h30 Thực phẩm sinh lý Testobestime
16h35 - 16h45 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
16h50 - 16h55 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
17h00 - 17h05 Bộ vi kim sinh học Idenel
17h10 - 17h15 Máy lọc nước RO Geyser
17h20 - 17h25 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
17h35 - 17h40 Collagen Nhân Sâm Heropharm
17h45 - 17h50 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
17h55 - 18h00 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
18h10 - 18h15 Máy lọc nước RO Geyser
18h20 - 18h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
18h35 - 18h40 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
18h45 - 18h50 Nước giặt Kolortex
18h55 - 19h00 Collagen Nhân Sâm Heropharm
19h10 - 19h15 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
19h20 - 19h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
19h35 - 19h40 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
19h45 - 19h50 Máy lọc nước RO Geyser
19h55 - 20h00 Collagen Nhân Sâm Heropharm
20h10 - 20h15 Thực phẩm sinh lý Testobestime
20h20 - 20h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
20h35 - 20h40 Nước giặt Kolortex
20h45 - 20h50 Tã trẻ em Merzy
20h55 - 21h00 Collagen Nhân Sâm Heropharm
21h10 - 21h15 Máy lọc nước RO Geyser
21h20 - 21h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
21h35 - 21h40 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
21h45 - 21h50 Nước giặt Kolortex
22h00 - 22h10 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
22h20 - 22h25 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
22h30 - 22h35 Collagen Nhân Sâm Heropharm
22h40 - 22h45 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
22h50 - 22h55 Thực phẩm sinh lý Testobestime
23h00 - 23h10 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
23h15 - 23h25 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
23h30 - 23h35 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
23h45 - 23h50 Tỏi đen Khang Sinh

Lịch chiếu:

Thời gian Chương trình
05h00 - 05h10 Bộ mỹ phẩm vi kim Idenel
05h15 - 05h20 Tã trẻ em Merzy
05h30 - 05h35 Tỏi đen Khang Sinh
05h40 - 05h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
05h50 - 06h00 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
06h10 - 06h15 Máy lọc nước RO Geyser
06h20 - 06h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
06h35 - 06h40 Bồn massage chân Paradise và muối biển Crevil
06h45 - 06h50 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
07h00 - 07h10 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
07h15 - 07h20 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
07h30 - 07h35 Tỏi đen Khang Sinh
07h40 - 07h45 Thực phẩm sinh lý Testobestime
07h50 - 08h00 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
08h10 - 08h15 Máy lọc nước RO Geyser
08h20 - 08h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
08h35 - 08h40 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
08h45 - 08h50 Collagen Nhân Sâm Heropharm
08h55 - 09h00 Nước giặt Kolortex
09h10 - 09h15 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
09h20 - 09h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
09h35 - 09h40 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
09h45 - 09h50 Collagen Nhân Sâm Heropharm
09h55 - 10h00 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
10h10 - 10h15 Thực phẩm sinh lý Testobestime
10h20 - 10h30 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
10h35 - 10h40 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
10h45 - 10h50 Thực phẩm sinh lý Testobestime
11h05 - 11h10 Collagen Nhân Sâm Heropharm
11h15 - 11h20 Tã trẻ em Merzy
11h25 - 11h30 Nước giặt Kolortex
11h35 - 11h40 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
11h45 - 11h55 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
12h00 - 12h05 Collagen Nhân Sâm Heropharm
12h15 - 12h20 Thực phẩm sinh lý Testobestime
12h25 - 12h30 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
12h40 - 12h45 Máy lọc nước RO Geyser
12h50 - 13h00 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble color
13h05 - 13h10 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
13h15 - 13h25 Bộ mỹ phẩm vi kim Idenel
13h30 - 13h35 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
13h45 - 13h50 Tỏi đen Khang Sinh
13h55 - 14h00 Thực phẩm sinh lý Testobestime
14h05 - 14h10 Nước giặt Kolortex
14h15 - 14h20 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
14h30 - 14h35 Tỏi đen Khang Sinh
14h40 - 14h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
14h55 - 15h00 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
15h10 - 15h15 Tỏi đen Khang Sinh
15h20 - 15h25 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
15h30 - 15h35 Nước giặt Kolortex
15h45 - 15h50 Tã trẻ em Merzy
16h00 - 16h05 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
16h10 - 16h15 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
16h20 - 16h25 Tã trẻ em Merzy
16h30 - 16h35 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
16h45 - 16h50 Collagen Nhân Sâm Heropharm
16h55 - 17h00 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
17h05 - 17h10 Tỏi đen Khang Sinh
17h15 - 17h20 Thực phẩm sinh lý Testobestime
17h25 - 17h35 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
17h40 - 17h45 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
17h50 - 17h55 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
18h00 - 18h10 Bộ vi kim sinh học Idenel
18h15 - 18h20 Tã trẻ em Merzy
18h30 - 18h35 Tỏi đen Khang Sinh
18h40 - 18h45 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
18h50 - 18h55 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
19h00 - 19h10 Bộ vi kim sinh học Idenel
19h15 - 19h20 Thực phẩm sinh lý Testobestime
19h30 - 19h35 Tỏi đen Khang Sinh
19h40 - 19h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
19h50 - 19h55 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
20h00 - 20h10 Bộ vi kim sinh học Idenel
20h15 - 20h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
20h30 - 20h35 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
20h40 - 20h45 Máy lọc nước RO Geyser
20h50 - 20h55 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
21h00 - 21h10 Bộ vi kim sinh học Idenel
21h15 - 21h20 Nước yến cao cấp Yến Sào Thiên Hoàng
21h30 - 21h35 Gia vị hầm canh Hồng Hùng Tuấn
21h40 - 21h45 TPCN Bi-Cozyme: Giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim
21h55 - 22h00 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
22h10 - 22h20 Bộ mỹ phẩm vi kim sinh học Idenel
22h25 - 22h30 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn
22h35 - 22h40 Tỏi đen Khang Sinh
22h45 - 22h50 Kẹo dẻo giảm cân Gummies
22h55 - 23h00 Tã trẻ em Merzy
23h10 - 23h15 Bồn ngâm chân Paradise và muối biển Crevil
23h25 - 23h30 Máy lọc nước RO Geyser
23h35 - 23h45 Lược nhuộm tóc Bubble Stick và Thuốc nhuộm Bubble Color
23h55 - 24h00 Chè nguyên liệu Hồng Hùng Tuấn